Těžké nehody a úmrtí

Našli jste nový způsob hašení? Nebo chcete jen poradit?