Vyhlašování stupňů poplachu

Zákony, vyhlášky, nařízení a pokyny pro činnost jednotek.