Termokamera pro JSDH

Ze života jednotky i sdružení...