Zajímavé plané poplachy

Našli jste nový způsob hašení? Nebo chcete jen poradit?