Včerejší požár v Praze 20.9.11

Našli jste nový způsob hašení? Nebo chcete jen poradit?