ÚOHS brzdí dodávku cisterny pro hasiče

Našli jste nový způsob hašení? Nebo chcete jen poradit?