Systém Florián - hledání požárního hydrantu

Našli jste nový způsob hašení? Nebo chcete jen poradit?