Samovznícení člověka

Našli jste nový způsob hašení? Nebo chcete jen poradit?