Ohlašovna požáru v Port.all

Našli jste nový způsob hašení? Nebo chcete jen poradit?