Násilný vstup do místnosti, objektu.

Našli jste nový způsob hašení? Nebo chcete jen poradit?