Jak se budou hasit podzemní kontejnery?

Našli jste nový způsob hašení? Nebo chcete jen poradit?