Cesta k zásaku x Železniční přejezd

Našli jste nový způsob hašení? Nebo chcete jen poradit?