Společný výlet 2020 Intershutz Hannover

Nejen hasičinou je hasič živ, pojďte se zasmát :-)