Hasičem na vlastní kůži

Nejen hasičinou je hasič živ, pojďte se zasmát :-)