Foto Terrno dlouhá kabina

Nejen hasičinou je hasič živ, pojďte se zasmát :-)