Zapsání civilního automobilu do IZS

Nevíte, jak opravit Tatru nebo kam upevnit dýchací přístroj?