Renovace CAS 25 Škoda 706 RTHP

Nevíte, jak opravit Tatru nebo kam upevnit dýchací přístroj?