Montážní vozík na vyndání motoru u Š 706 RTHP

Nevíte, jak opravit Tatru nebo kam upevnit dýchací přístroj?