Zamykání vchodových dveří.

Zákony, vyhlášky, nařízení a pokyny pro činnost jednotek.