Ukončení smlouvy u JSDH

Zákony, vyhlášky, nařízení a pokyny pro činnost jednotek.