Školení - řidič referent, je to nutné?

Zákony, vyhlášky, nařízení a pokyny pro činnost jednotek.