řízení vozidla v IZS bez majáku od kolika let?

Zákony, vyhlášky, nařízení a pokyny pro činnost jednotek.