Právo přednostního velení mezi JPO

Zákony, vyhlášky, nařízení a pokyny pro činnost jednotek.