Označení záchranného člunu

Zákony, vyhlášky, nařízení a pokyny pro činnost jednotek.