Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí k HZS

Zákony, vyhlášky, nařízení a pokyny pro činnost jednotek.