Odborná příprava - přezkoušení

Zákony, vyhlášky, nařízení a pokyny pro činnost jednotek.