Neúmyslná aktivace požárního hlásiče EPS

Zákony, vyhlášky, nařízení a pokyny pro činnost jednotek.