Montáž majáků a zapsání do TP

Zákony, vyhlášky, nařízení a pokyny pro činnost jednotek.