Kondiční jízdy - evidence, podepisování knihy jízd

Zákony, vyhlášky, nařízení a pokyny pro činnost jednotek.