Když hasič dělá ostudu.

Jaký je pohled veřejnosti na hasiče? A jak hasiči vnímají veřejnost?