Změna volacích znaků požární techniky

Ze života jednotky i sdružení...