Zajišťování požární ochrany

Ze života jednotky i sdružení...