Vozidlo SDH pro JSDH (v IZS)

Ze života jednotky i sdružení...