Uniforma SDH a označení

Ze života jednotky i sdružení...