SDH plnění bázenů

Ze života jednotky i sdružení...