Muzeum a zapůjčení techniky

Ze života jednotky i sdružení...