Kdo schvaluje členy do jsdh

Ze života jednotky i sdružení...