Společné výcviky a ZOČ-covid19

Aktuální problémy, neshody, trable...