Snižování početních stvů na úkor úředníků

Aktuální problémy, neshody, trable...