Plat HZS SŽDC 2020

Aktuální problémy, neshody, trable...