Informace pro zájemce o práci u HZS ČR

Aktuální problémy, neshody, trable...