Přívěsný vozík pro SDH

Ze života jednotky i sdružení...